برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

مجموعه اشعار عارفانه فردوسی – دوبیتی و شعر کوتاه عارفانه فردوسی

مجموعه اشعار عارفانه فردوسی – دوبیتی و شعر کوتاه عارفانه فردوسی

به مناسبت فرا رسیدن روز بزرگداشت فردوسی مجموعه ای از اشعار زیبا و کوتاه و عارفانه از فردوسی و بهترین شعرهای کوتاه و عارفانه و ادبی از فردوسی بزرگ و شعر و اشعار فردوسی درباره علم و دانش و عرفان را در این پست از سایت عکس نوشته گردآوری کردیم …

اشعار فردوسی در مورد خرد,اشعار فردوسی درباره ایران,اشعار فردوسی با معنی,اشعار فردوسی برای پروفایل,اشعار فردوسی درباره اعراب,اشعار فردوسی همراه با معنی,اشعار فردوسی در مورد عشق,اشعار فردوسی در مورد مرگ

مجموعه ای از زیباترین و بهترین اشعار و شعرهای عارفانه و زیبا از فردوسی

مجموعه اشعار عارفانه فردوسی - دوبیتی و شعر کوتاه عارفانه فردوسی

مجموعه اشعار عارفانه فردوسی – دوبیتی و شعر کوتاه عارفانه فردوسی

از آغاز باید که دانی درست
سرِ مایۀ گوهران از نخست

که یزدان ز ناچیز چیز آفرید
بدان تا توانایی آرد پدید

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

تو را دانش از لطف یزدان بود
بجوشد ز جایی که در جان بود

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

تویی کرده کردگار جهان
ببینی همی آشکار و نهان

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

دل آرام دارید بر چار چیز
کزو خوبی و سودمندیست نیز

یکی بیم و آزَرم و شرم خدای
که باشد تو را یاور و رهنمای…

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

بود همزبانی، سخن را نشان
که از راز پنهان گشاید زبان

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

سپاس از جهاندار هر دو جهان
شناسنده‌ی آشکار و نهان

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

بیا تا جهان را به بد نسپریم
به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد ، پایدار
همان به که نیکی بود یادگار

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

اگر چشم داری به دیگر سرای
به نزد نبی و علی گیر جای

گرت زین بد آید گناه منست
چنین است و این دین و راه منست

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

نترسم که دارم ز روشن دلی
به دل مهر جان نبی و علی

مرا غمز کردند کان پر سخن
به مهر نبی و علی شد کهن

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

چنین گفت کز کردگار جهان
شناسنده‌‌ی آشکار و نهان

بترسید و او را ستایش کنید
شب تیره پیشش نیایش کنید

که او داد پیروزی و دستگاه
خداوند تابنده خورشید و ماه

هر آن‌کس که خواهد که یابد بهشت
نگردد به گِرد بد و کار زشت

چو داد و دهش باشد و راستی
بپیچد دل از کژی و کاستی

ز ما کس مباشید زین پس به بیم
اگر کوه زر دارد و گنج سیم

ز دل‌ها همه بیم بیرون کنید
نیایش به دارای بی‌چون کنید

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

کسی کو بود پاک و یزدان پرست
نیارد به کردار بد هیچ دست

ستوده تر آن کس بود در جهان
که نیکی کند آشکار و نهان

به نیکی گرای و میازار کس
که ره رستگاری همین است و بس

سر نیک خواهی به کردار توست
که آینه دین و پندار توست

تو را کردگار است پروردگار
تویی بنده و کرده کردگار

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

همه داستانم در او حکمت است
برای خرد پیشگان عبرت است

بدین داستان دُرّه بارم همی
به سنگ اندرون لاله کارم همی

کنون خانه ام دین و دانش بود
که مغز سخن زآفرینش بود

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

که اویست و برتر ز هر برتری
توانا و داننده از هر دری

دو گیتی پدید آید از کاف و نون
چرا نی به فرمان او، درنه چون

چو گوید بباش، باش گوید بُد است
همو بود تا بود، تا هست، هست

بزرگی و خردی به پیمان اوست
همه بودنی زیر فرمان اوست

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

کسی زنده بر آسمان نگذرد
مگر آنکه با عشق یزدان پرد

سرانجام بستر بود تیره خاک
بپرّد روان سوی یزدان پاک

اگر مرگ داد است، بیداد چیست
ز بیداد این همه بانگ و فریاد چیست

از این راز جان تو آگاه نیست
بدین پرده اندر تو را راه نیست

چنان که داد است بیداد نیست
چون داد آمده است بانگ و فریاد نیست

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

ز گردنده خورشید تا تیره خاک
دگر باد و آتش همان آب پاک

به هستی یزدان گواهی دهند
روان تو را آشنایی دهند

شب و روز و گردان سپهر آفرید
خور و خواب و تندی و مهر آفرید

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

ترا دانش و دین رهاند درست
در رستگاری ببایدت جست

وگر دل نخواهی که باشد نژند
نخواهی که دایم بوی مستمند

به گفتار پیغمبرت راه جوی
دل از تیرگی‌ها بدین آب شوی

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

به نام خداوند خورشید و ماه
که دل را به نامش خرد داد راه‏

خداوند هستى و هم راستى
نخواهد ز تو کژّى و کاستى‏

ستودن مر او را ندانم همى
از اندیشه جان برفشانم همى‏

ازو گشت پیدا مکان و زمان
پى مور بر هستى‏ او نشان‏

ز گردنده خورشید تا تیره خاک
دگر باد و آتش همان آب پاک‏

به هستى‏ یزدان گواهى دهند
روان تو را آشنایى دهند

ز هرچ آفریدست او بی‌نیاز
تو در پادشاهی‌ش گردن فراز

ز دستور و گنجور و از تاج و تخت
ز کمی و بیشی و از ناز و بخت

همه بی‌نیازست و ما بنده‌ایم
به فرمان و رایش سرافگنده‌ایم

شب و روز و گردان سپهر آفرید
خور و خواب و تندی و مهر آفرید

جز او را مدان کردگار بلند
کزو شادمانی و زو مستمند

🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست
نگارنده بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را
نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه
که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد
نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست
میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی
در اندیشه سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان
ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی
ز گفتار بی‌کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه
به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست
ز هستی مر اندیشه را راه نیست

🔶🔸🔷🔹🔶🔸🔷

منبع : اینترنت

بازنشر : سایت عکس نوشته بزرگترین سایت عکس و متن و اس ام اس و شعر www.axneveshteh.ir

Tags

تولدت مبارک تولدم مبارک عکس اسم دو نفره عکس اسم رایگان عکس اسم سه بعدی عکس اسم عاشقانه عکس خاص برای پروفایل دخترونه عکس خاص و زیبا عکس دلنشین برای پروفایل عکس غمگین جدید عکس نوشته عکس نوشته تولدت مبارک خواهرم عکس نوشته تولدت مبارک خواهری عکس نوشته تولدت مبارک داداشی عکس نوشته تولدت مبارک دخترم عکس نوشته تولدت مبارک رفیق عکس نوشته تولدت مبارک رفیق در اینستا عکس نوشته تولدت مبارک عشقم عکس نوشته تولدت مبارک پسرم عکس نوشته تولدم مبارک عکس نوشته جدید عکس نوشته خوشگل برای پروفایل عکس نوشته های تیکه دار عکس نوشته های داغون کننده عکس نوشته های مفهومی و سنگین عکس های غمگین تنهایی عکسهای غمگین متن دار عکس پروفایل عکس پروفایل خاص 2017 عکس پروفایل خاص پسرونه عکس پروفایل شاد عکس پروفایل عاشقانه جدید عکس پروفایل غمگین پسرانه عکس پروفایل پسرانه لوگوی اسم لوگوی اسم دو نفره لوگوی اسم سه بعدی لوگوی اسم عاشقانه متن تولدم مبارک پروفایل عاشقانه احساسی پروفایل عاشقانه جدید پروفایل عاشقانه خاص پروفایل عاشقانه شاد پروفایل عاشقانه غمگین پروفایل عاشقانه فانتزی