عکس نوشته جدید

عکس نوشته چیست,
عکس موفقیت در کار,

عکس نوشته موفقیت در کار,

عکس موفق شدن,

عکسهای موفقیت آمیز,

عکس نوشته تبریک موفقیت,

پروفایل موفق شدن,

پروفایل موفقیت در کار,

عکس نوشته های موفقیتی,

گاهي اين برش كوتاه و كوچكي از زمان و مكان همه ي آنچه را كه عكاسي مي خواهد به بيننده ي تصويرش منقل كند بازگو نمي كند. در اين جاست كه عكاس به جاي يك تصوير چند تصوير تهيه ميكند و با كنار هم قرار دادن آنها ( مجموعه عكس ) مقصود خود را بيان مي كند.

عکس نوشته جدید
پيش از عكاسي ، استفاده از مجموعه ي تصاوير براي روايت ، امري شناخته شده بود و شايد بتوان استفاده از خط تصويري را نخستين تلاش انسان دراين زمينه  به شمار آورد.
يونانيان روايت نبرد تاريخي تروا را بر روي ستوني با استفاده از نقش برجسته ثبت كرده اند.
با پيدايش عكاسي آشكار شد كه در مواردي نمي توان با يك عكس روند يك رخداد را نشان داد. ادوارد مايبريج (1904ـ 1830) براي پاسخگويي به اين پرسش كه آيا اسب در هنگام تاخت ، هر چهار پايش را از زمين بلند مي كند يا نه، با استفاده از چندين دوربين عكاسي اقدام به تهيه ي تصاويري كرد كه مجموعه اي ماندگار به شمار مي آيد . مايبريج ، در پي اين تجربه براي نشان دادن  حركت حيوانات و انسان هزاران عكس گرفت كه بعد ها به صورت چندين كتاب از جمله انسان در حركت وحيوانات در حركت منتشر شد.
تصوير مايبريج بعدها از طريق دستگاه ساده اي به نام زوپراكسي اسكوپ به نمايش در آمد اين دستگاه از نخستين گام ها در پيدايش پديده اي بود كه بعد ها سينما نام گرفت.
پرده خواني ، نمايش مذهبي نيز بر اساس پرده اي كه صورتگري مصائب اولياي دين بر آن ترسيم شده است ، انجام ميگيرد. اين پرده در واقع مجموعه تصاويري است از اوليا و اشقيا، كه پرده خوان با نشان دادن تصاوير، ماجرا را توصيف مي كند .
گاهي عكاساني اقدام به تهيه ي عكس هاي پياپي نموده اند: عكس هاي پل نادار از مصاحبه فليكس نادار با شيميدان يكصدساله شورول و مردي در خيابان مي ميرد اثر بر اساس (1932) يا عكس هاي آرتور كادفاد از سانحه هيند نبورگ (1937) از آن جمله اند.

عکس نوشته جدید
نخستين مجموعه عكس به معناي درست در فتوژورناليسم را الكساندر گاردنر (1882ـ 1821) از واقعه اعدام متهمان به قتل آبراهام لينكلن در ژوئيه 1865 تهيه كرد ، نگا تيو هاي  اين عكس ها شيشه است  و گاردنر آنها را با دوربين آتليه ( قطع بزرگ ) گرفته است با توجه به محدوديت ابزار او ،مي توان  گفت كه گاردنر براي تهيه اين عكس ها  متحمل رنج فراوان شده است. او حتي در يكي از عكس هاي محل  دوربين را جا به جا كرده  واز زاويه ديگري صحنه را عكاسي كرده است.

عکس نوشته جدید