در عکس نوشته های عاشقانه دل بستن شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید متفاوت ترین عکس نوشته های عاشقانه را که شامل ۱۸ عکس نوشته همراه با متن عاشقانه را مشاهده کنید و …

عکس نوشته های عاشقانه دل بستن

آدینه رسید از ره و من چشم به راهم
چون مهر برآیی ز دل شام سیاهم

خشک است کویر دلم و تشنهٔ عشق است
عمریست که در حسرت یک جرعه نگاهم
سلام
صبح آدینه‌تون بخیر و نیکی

عکس نوشته دلگیرم

عکس نوشته های عاشقانه دل بستن
عکس نوشته های عاشقانه دل بستن

عکس نوشته خدا می داند چند بار دلم را کوک زدم

عکس نوشته های عاشقانه دل بستن
عکس نوشته های عاشقانه دل بستن

عکس نوشته دل بستن بیخودی

عکس نوشته می خواهم تو را

عکس نوشته تو تمنای منو

باید مراقب آدم های صفر و صدِ اطرافمان باشیم.
همان هایی که گاهی از شدت خوب بودنشان غرق در لذت می شویم
و از داشتنشان به خود می بالیم.
همان هایی که تمامشان را برايمان می گذارند.
باید حواسمان را جمع کنیم
و آگاه باشیم که آن ها حد وسطی نمی شناسند.
به همان اندازه که خوبند
به همان اندازه هم می توانند خشن و بی رحم باشند.
فقط کافی ست کمی قدرنشناسی ببینند.
به سادگی می روند و پشت سرشان را هم نگاه نمی کنند.
آن وقت ما می مانیم و یک جای خالی که دیگر پر نخواهد شد
مگر با یک آدمِ صفر و صدیِ دیگر …

عکس نوشته کسی رو داری

+تاحالا ستارتو گم کردی؟ _ستارمو؟ +اره ، همون که اگه بمیری اونم خاموش میشه! _من هیچ وقت ستاره ای نداشتم که گمش کنم ! یه بار خیلی کوچیک بودم بابام با کاغذ واسم ستاره درست کرد بعدشم گفت آسمون پر از ایناست! اما چون دستت بهشون نمیرسه یدونه کاغذیشو واست آوردم ! اما اونم خواهرم پاره کرد.. چون حسودیش شد من ستاره دارم اون نداره! میدونی من یا هیچ وقت چیزیو نداشتم یا اگرم بوده از دست دادم . اونم واسه همیشه ، نه گم بشه که امید پیدا شدنش تو دلم بمونه

عکس نوشته حال یه دیوانه را دیوانه بهتر می کند

به مامانم میگم:دیشب خواب دیدم
چندتا گرگ دارن تیکه تیکت میکنن!!!
میگه:پاشو زود خونه رو جمع کن
خدامرگم بده عمه هات دارن میان اینجا

عکس نوشته دلی رو زیر پا گذاشتی

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ، ﺑﻬﺶ ﭼﯽ ﺑﮕﯿﻢ؟!

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﯿﺪ:
ﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﯾﻨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻩ ..
ﻧﮕﯿﺪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻪ..
ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﮎ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺑﺨﻨﺪﻭﻧﯿﺪﺵ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺨﻨﺪﻩ ..
ﺧﻨﺪﻩ ﺍﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ ﻏﺼﻪ ﺩﺍﺭﻩ،
ﺑﺮﺍﺵ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﻦ،
ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮﮐﻦ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ،
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻪ ﺍﺻﻼ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻦ،
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ
ﻮ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ..
ﺑﺮﺍﺵ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ،
ﺑﺮﺍﺵ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﭙﺰﯾﺪ،
ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺟﻠﻮﺵ، ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ …
ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻫﯽ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ،
ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﻧﯿﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪﯼ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﻪ،
ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ..
ﺷﻤﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻭﻥ ﺁﺩﻡ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩﯾﺪ..
ﺩﺳﺘﺶ ﺭﻭ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺳﮑﻮﺕ ﮐﻨﯿﺪ..
ﺍﮔﻪ ﺩﻟﺶ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺣﺮﻑ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ..
این بزرگترین کمکه..

عکس نوشته اشکاتو پاک کن

. میــــــگن ﺭﻓــــﯿﻖ ﺭﻭ ﻣﯿــﺸہ ﺩﻭ ﺟﺎ ﺷﻨﺎﺧـــــــــﺖ:
۱) ﺗﻮ ﺟﻤـــــــﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟـــــﻒ ﺑﺎﺷـــﻪ✘
۲) ﺗﻮ ﺟـــــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓـــــﻘﺎﯼ ﺭﻓﯿﻘـــــﺖ ﺑﺎﺷــــﻦ✘
ﺍﮔـــﻪ ﺗــــــﻮ ﺍﯾــﻦ ۲ ﺟــــﺎ تنھا نمــــــوندی رفیقــــــته!!
اما مـــن یه حالــــت ســـوم ھم اضـــــــافه میکنــــم:
توی شادیــــاش یـــه قـــــدم بیا عـــــقب و چیــــــزی نگـــــو✘
اگه خــــــودش جاتـــو خـــالی دیـــــدو و صـــدات کرد بدون رفــــیـقت‌ه

عکس نوشته در دلم هیچ جایی برای هیچکس غیر از تو نیست

دوستم میگفت شوهرم خيلي كم حرفه
خواستم يه كم باهام حرف بزنه
گفتم قصه حضرت يوسف برام تعريف كن
گفت :گمشد ،پيداش كردن

الهي گم بشي پيدات نكنن بحق دل خون زليخا

عکس نوشته هر جای دنیایی

به امیدروزی که خدا این جرعتُ بهمون بده که بریم صاف تو چشماي اونی که دوسش داریم نگاه کنیمُ بگيم
خانوم/آقا من ازت خوشم میاد قبوله یا نه؟ رواست یانه؟ میشه یانه؟ تهش اینه که بگه نه!
ولی از يه عمربلاتکلیفی بهتره…

عکس نوشته شب رقیق شب های تنهایی

همیشه عاشق آدمای مغرور بودم…
چون گفتن “دوستت دارم” خیلی واسشون سخته
ولی وقتی میگن عجیب به دلت میشینه…
میدونی چرا…؟!!
چون مطمئنی از سر عادت نگفته…
چون مطمئنی تیکه کلامش نیس…
چون مطمئنی واسه گفتنش پا رو همه ی غرورش گذاشته
چون…
چون مطمئنی “دوستت دارم” یعنی واقعا “دوستت داره”

عکس نوشته کس نیست در این گوشه

فرهاد:پس اون صبحی که میگین برا شما هنوز نیومده….که اگه اومده بود، این بغضتون چیه؟

هاشم خان:همیشه یه چیزی از وجود معشوق تو قلب عاشق ته نشین میشه…
برا همیشه
حتی اگه همدیگه رو ترک کنن….

اما این فقط یک طرف سکه ست پسرم
فرهاد:و اون طرف دیگه؟

هاشم خان: اینکه اگه دنیات اندازه ی یه نفر کوچیک بشه
یا اون یه نفر اندازه ی خدا واست بزرگ بشه…
اگه یه روز ترکت کنه و بره….
اونوقته که دین و دنیاتو با هم میبازی

عکس نوشته های عاشقانه دل بستن

عکس نوشته دورم پره آدمه

بابا لنگ دراز عزیزم
بعضي آدم ها را نميشود داشت
فقط ميشود يک جور خاصي دوستشان داشت
بعضي آدم ها اصلا براي اين نيستند
که براي تو باشند يا تو براي آن ها…
اصلا به آخرش فکر نمي کني
آنها براي اينند که دوستشان بداري!
آن هم نه دوست داشتن معمولي نه حتي عشق
يک جور خاصي دوست داشتن که اصلا هم کم نيست
اين آدم ها حتي وقتي که ديگر نيستند هم
در کنج دلت تا ابد يه جور خاص دوست داشته خواهند شد…

عکس نوشته حال و روزم جمعه ها

هر وقت عصبانی بود…
خواستین قسم بخورین که راست میگین…
قسمِ جونِ مادرتون یا خدا و پیغمبر رو نخورین…
نگاه کنین تو چشاش بگین…
به خنده هات قسم…
به چشمات قسم…
به نفسات قسم…
مطمئن باشین با همون لبخندی که رو لباش میشینه قائله ختم بخیر میشه…

عکس نوشته های عاشقانه دل بستن

عکس نوشته اعتماد از دست رفته

هفت جمله آموزنده :
۱. از زشت رویی پرسیدند : آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟
گفت : در صف کمال!

۲. اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن!

۳. مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است!

۴. همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست!!

۵. با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی نکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن!

۶. هر کس ساز خودش را می زند ، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید!

عکس نوشته های عاشقانه دل بستن

۷. مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که اول شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد!

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن