خانه » عکس نوشته جدید » عکس نوشته مفهومی جدید 96 برای پروفایل

عکس نوشته مفهومی جدید 96 برای پروفایل

در عکس نوشته مفهومی جدید ۹۶ برای پروفایل  شما کاربران عزیز سایت عکس نوشته می توانید عکس نوشته های جدید در مورد خاص ترین عکس نوشته های مفهومی را مشاهده کنید که شامل ۱۴ عکس نوشته همراه با متن می باشد و …

عکس نوشته مفهومی جدید ۹۶ برای پروفایل

ﺍﮔﺮ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﻗﻔﻠﺶ ﻧﮑﻦ..
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ، ﺧﺮﺩﺵ ﻧﮑﻦ..
ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ ، ﺭﻫﺎﯾﺶ ﻧﮑﻦ..
ﻋﺎﺷﻖ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ..
ﺍﺯ ﺗﻨﻔﺮ ، ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺵ
ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ، ﻣﻬﺮ ﺑﻮﺭﺯ
ﺑﺎ ﺁﺷﺘﯽ ، ﺁﺷﺘﯽ ﮐﻦ
ﺍﺯ ﺟﺪﺍﯾﯽ ، ﺟﺪﺍ ﺑﺎﺵ
ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺩﻟﺖ ﺑﺎﺵ ﺗﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺯﻣﯿﻦ ﮐﺮﺩ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ…

عکس نوشته مفهومی جدید 96 برای پروفایل

عکس نوشته مفهومی جدید ۹۶ برای پروفایل

 

عکس نوشته مفهومی جدید 96 برای پروفایل

عکس نوشته مفهومی جدید ۹۶ برای پروفایل

 

عکس نوشته مفهومی جدید 96 برای پروفایل

عکس نوشته مفهومی جدید ۹۶ برای پروفایل

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺐ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﺕ ، ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎ ﯾﺎﺭﯼ ﺍﻡ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ، ﮐﺎﺵ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ ﺗﺎ ﺳﮑﻮﺗﯽ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ

ﺑﺮ ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ ﺳﺎﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﮑﻨﺪ ، ﮐﺎﺵ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﯼ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﻏﺮﻕ ﻣﯿﺸﺪﻡ

ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﻡ ﻫﺴﺘﯽ . . .

عکس نوشته مفهومی جدید 96 برای پروفایل

عکس نوشته مفهومی جدید ۹۶ برای پروفایل

همواره تنهاییم
در جمع یاران هم
در یک کویر خشک
در زیر باران هم

عکس نوشته مفهومی جدید 96 برای پروفایل

عکس نوشته مفهومی جدید ۹۶ برای پروفایل

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است
ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست

بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش
کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو
دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی
عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست
منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد
در خرابات بگویید که هشیار کجاست

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست

ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻝ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺭﺏ ! ﮐﻮﺩﺗﺎﯾﯽ ﮐﻦ … !
ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻓﺖ، ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻦ …
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﻋﻠَﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻭﻟﯽ ﺩﺳﺖِ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺯ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎ ﻗﻠﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ …
ﺑﺒﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺻﻔﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ !…
ﻧﻤﺎﺯ ﻭﺍﺟﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ !…
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ، ﻓﻘﻂ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ !…
ﺯ ﺗﻮ ﺩﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﭼﻮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ !…
ﺯ ﻗﺮﺁﻧﺖ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ،
ﻭﻟﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ !…
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﺳﻢ ﭘﺎﮐﺖ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﯽ ﺑﻬﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ !…
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻠﻖِ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﻔﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ !…
ﺧﺪﺍﯾﺎ ! ﺻﺒﺮ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻦ ﺑﯿﺎ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻦ !…
ﺑﯿﺎ ﺍﺯﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﮐﺖ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮐﻦ … !!

هرگز نگذار تا اشکها، چشمهایت را بروی حقیقت ببندد. اگر کسی قلبت را شکسته، خود واقعی اش را به تو نشان داده است.
بگذر و قوی باش!

روانشناسان می گویند
جذاب بودن و ظاهر طرف مقابل
در رابطه فقط ۴ماه برایتان دوام و تازگی دارد.
اگر بیشتر از این ادامه داشت
یعنی عاشقش هستید…

انسانے که هدفش
خدمت به خداست ممکن است
انسان خوبے باشد
امــا
انسانے که
هدفش خدمت به انسان باشد
حتما انسان خوبے است…

دنیا قشنگ تر بود اگر

آدمها مثل سایه هایشان صاف و یکرنگ بودند!!
بیشمارند آنهایی که نامشان آدم است…
ادعایشان آدمیت…
کلامشان انسانیت…
رفتارشان صمیمیت…

حال، باید دنبال یکی گشت که
نه آدم باشد…
نه انسان باشد…
نه دوست و رفیق صمیمی…

تنها صاف باشد و صادق…
پشت سایه اش خنجر نباشد برای دریدن…
هیچ نگوید…
فقط همان باشد که سایه اش میگوید: “صاف و یکرنگ”

عكس نوشته مفهومي جديد, عكس نوشته مفهومي عشق واقعی, عكس نوشته مفهومي تولد مبارک, عكس نوشته مفهومي عشقولانه,

عضو کانال عکس نوشته و عکس پروفایل ما بشید

https://t.me/joinchat/AAAAAFEyUfuJrPqixrHvdw

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

Copyright Axneveshteh.ir © 2018 - Allrights Reserved